Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

KELYFOS CE

ETAG 004 ETICS

ETA-06/0252

ROOFMATE IT-A

KELYFOS WALL

XENERGY CE

POLYTILE CE GREEK

POLYTILE CE ENGLISH

KAΠΕ

Έχουν γίνει μετρήσεις για τον υπολογισμό του U-value από το επίσημο εργαστήριο της ευρωπαϊκής ένωσης στην Ελλάδα, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το τελευταίο, πραγματοποίησε επίσης και τεχνοοικονομική μελέτη θερμομόνωσης, τα αποτελέσματα της οποίας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΠΕ   Εξοικονόμηση
  για θέρμανση
  Εξοικονόμηση
  για ψύξη
   Συνολική
   Εξοικονόμηση
   ενέργειας
Α Κλιματική Ζώνη       28-31%     48-49%    35-37%
Β Κλιματική Ζώνη       33-35%     46-48%    36-39%
Γ Κλιματική Ζώνη       35-38%     47-48%    36-38%
Δ Κλιματική Ζώνη       39-41%