Βελτιωτικά Κονιαμάτων

 

ESTIREN®

 

 

Συμπολυμερές λάτεξ (SBR 48% στερεά) προσδίδει στα κονιάματα στεγανότητα, ελαστικότητα πρόσφυση και αντοχή σε τριβή.
Αναλογία: 2-6kg / σακί τσιμέντου 50kg.Δοχείο 20kg, 4kg – Κούτα 8 Χ 1 kg
Φυλλάδιο

REVINEX®

 

Συμπολυμερές λάτεξ (SBR 47% στερεά) προσδίδει στα κονιάματα στεγανότητα, ελαστικότητα, πρόσφυση.
Αναλογία: 2-10kg / σακί τσιμέντου 50kg.Δοχείο 18kg, 5kg -Κούτα 16 Χ 1 kg
Φυλλάδιο